Raspored i godišnji kalendar

Vrata škole se otvaraju u 8:30.

Školska nedelja traje 26 sati za učenike 2. i 3. obrazovnog ciklusa.

 

Nedeljno trajanje nastave:

  • Ponedeljak-Petak
  • 8:30-14:45 sa velikim odmorom za ručak koji traje sat vremena.
  • Vannastavne aktivnosti:

Ponedeljak-Četvrtak

14:45-16h

Školski kalendar se definiše svake godine uz poštovanje 36 radnih nedelja u skladu sa direktivama Ministarstva nacionalnog obrazovanja Francuske.