Maternelle je namijenjen  djeci uzrasta 2,5-5 godina. Organizovan je u malu (petite section-PS), srednju (moyanne section-MS) i veliku grupu (grande section-GS). Prve tri godine obrazovanja u maloj školi Maternelle čine tzv. 1. obrazovni ciklus (Le cycle 1).

ULOGA MATERNELLE

Predškolsko vaspitanje bitan je korak na putu učenika ka akademskom uspjehu. Glavna misija male škole Maternelle je da podstakne djecu da idu u školu kako bi učili, afirmisali i razvili svoju ličnost. To je škola u kojoj će djeca učiti i provoditi vrijeme zajedno. Djeca razvijaju svoj usmeni jezik (francuski i engleski) i počinju da otkrivaju pisanje, računanje i  druge oblasti znanja. Uče da razmišljaju i rješavaju probleme kroz igru, vježbajući pamćenje i usvajajući navike potrebne za dalji akademski rast.

UČENJE

Predškolski program koji se realizuje u EFEP-u je priznat od strane Ministarstva nacionalnog obrazovanja Francuske i inspirisan različitim pedagoškim metodama uključujući i Montesori. Mali broj djece u grupama (do 15) omogućava individualni pristup ka svakom polazniku. Francuski  pedagog je specijalizovan za rad sa djecom od 2,5 do 10 godina. Saradnik u nastavi je takođe prisutan tokom čitavog dana u grupi kako bi pomogao djeci u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Nastavnik engleskog jezika iz Velike Britanije je svake srijede i petka prisutan u vrtiću i zajedno sa francuskim pedagogom učestvuje u realizaciji nastave. Ponedeljkom i četvrtkom nastavnik crnogorskog jezika takođe realizuje nastavu iz jezika.

Raspored:

 • 8h20 Doček učenika
 • 8h50 Rad u grupi i usmeno izražavanje
 • 9h00 Grupne i individualne radionice
 • 9h50 Grupna aktivnost
 • 10h00 Mali odmor u dvorištu škole i užina
 • 10h30 Motoričke aktivnosti
 • 11h00 Priče, pjesme, brojalice
 • 11h30 Pauza za ručak i veliki odmor
 • 12h30 Vrijeme za spavanje za mlađu i srednju grupu
 • 13h00 Opuštajući, ”tihi” čas za stariju grupu
 • 13h20 Radionice sa starijom grupom
 • 14h30 Buđenje mlađe i srednje grupe i grupna aktivnost za kraj dana
 • 14h45 Kraj školskog dana i početak vannastavnih aktivnosti koje djeca mogu pohađati svim danima osim petkom
 • 16h00 Kraj vannastavnih aktivnosti

Obrazovni proces je organizovan u pet oblasti:

 • Intezivna upotreba jezika u svim njegovim oblicima;
 • Kretanje, izražavanje, razumijevanje kroz fizičku aktivnost;
 • Kretanje, izražavanje, razumijevanje kroz umjetničke aktivnosti;
 • Stvaranje prvih instrumenata za sistematično rasuđivanje;
 • Istraživanje svijeta oko nas.