PROZOR U SVIJET

Francuska evropska škola u Podgorici (EFEP) osnovana je 2018. godine na inicijativu Ambasade Republike Francuske u Crnoj Gori. Na taj način Podgorica je postala bogatija za još jednu internacionalnu obrazovnu ustanovu, a EFEP dio mreže francuskih škola koje su namijenjene djeci svih nacionalnosti, uzrasta od 2 do 18 godina. Ovo je pivatna i nezavisna škola.

ZAŠTO EFEP?

Otvorenost ka svijetu kroz višejezičnu nastavu

EFEP prima djecu svih nacionalnosti od 2 do 18 godina sa prelaznom nastavom koja omoguđava nefrankofonoj djeci što bržu integraciju. Osnovni jezik na kojem se odvija nastava je francuski, ali već od vrtića engleski i crnogorski jezik zauzimaju važno mjesto. Tokom svog školovanja djeca razvijaju vještinu rada u različitim disciplinama na tri jezika. Program koji se primjenjuje u školi je u potpunosti u skladu sa programom Ministarstva nacionalnog obrazovanja Francuske. Školu je licenciralo i Ministarstvo obrazovanja Crne Gore i priznalo zvanični francuski program koji se primjenjuje u školi.

Zasto EFEP

Individulani pristup

Prednost škole je što su odjeljenja organizovana u male grupe čime se garantuje individulani pristup ka svakom učeniku, a samim tim i kvalitet. Tim visokoobrazovanih profesionalaca sa međunarodnim iskustvom svakodnevno radi na  obezbjeđivanju idealnih uslova u kojima svaki učenik ima mogućnost da postigne najbolje rezultate tokom svog školovanja i da otkrije sve svoje talente.

Posvećenost životnoj sredini i održivom razvoju

Životna sredina je u fokusu našeg obrazovanja: njeno upoznavanje i čuvanje, implementiranje praksi za obrazovanje odgovornih građana sjutrašnjice.

DIPLOMA

Diplome male i velike mature su priznate ne samo u Francuskoj već i u čitavoj Evropi i mnogim zemljama širom svijeta, tako da đaci koji završe srednju školu u EFEP-u sa lakoćom upisuju prestižne univerzitete. Svaki učenik može nastaviti školovanje u nekoj drugoj francuskoj školi u svijetu (preko 500 obrazovnih institucija).

EFEP Diploma